Otomatik Kontrol Türk Millî Komitesi Ulusal Toplantısı (TOK 2017)

21-23 Eylül 2017 Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Yerleşkesi

Bildiri Gönderimi

Bildiriler tam metin halinde ve sayfa sayısı 4-6 arasında olacak şekilde aşağıda belirtilen bildiri formatına göre hazırlanarak bildiri gönderme-değerlendirme sistemi üzerinden PDF formatında gönderilmelidir. Bildirilerin hazırlanmasında TOK sitesindeki Word ve LaTeX şablonlarından yararlanılabilir. Ulusal Program Kurulu'nda yer alan en az iki hakem tarafından değerlendirilen ve TOK 2017'de sunulmak üzere kabul edilen bir bildirinin basılabilmesi için bildiride yer alan en az bir yazarın kayıt yaptırması gerekmektedir. Bir yazar bir kayıt işlemi ile en fazla iki bildiri sunabilir. İkiden fazla her bir bildiri için ayrıca kayıt yapılması gerekmektedir.

Bildiri Gönderim Sistemi için tıklayınız.

Önemli Not: Konferans kapsamında En İyi Bildiri ve En İyi Öğrenci Bildirisi ödülleri verilecektir. En İyi Öğrenci Bildirisi ödülüne aday olabilmek için çalışmanızı bildiri gönderim sistemine yüklerken "Konu Alanları" bölümündeki "Öğrenci Bildirisi" kutucuğunu işaretlemeyi unutmayınız.

Gerekli bilgilendirme şablonun içerisinde mevcuttur.


Word Şablonu (Bildiri Hazırlanması)
LaTeX Şablonu (Bildiri Hazırlanması) (.zip)