Otomatik Kontrol Türk Millî Komitesi Ulusal Toplantısı (TOK 2017)

21-23 Eylül 2017 Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Yerleşkesi

Toplantı Takvimi

Özel Oturum Önerileri için Son Tarih: 15 Mayıs 2017 20 Haziran 2017
Bildiri Gönderimi için Son Tarih: 3 Temmuz 2017 14 Temmuz 2017
Değerlendirme Sonuçlarının Bildirimi: 10 Ağustos 2017 18 Ağustos 2017
Basıma Hazır Bildirilerin Gönderimi için Son Tarih: 11 Ağustos 2017 30 Ağustos 2017
Erken Kayıt için Son Tarih: 20 Ağustos 2017 30 Ağustos 2017
Toplantı Tarihleri: 21 – 23 Eylül 2017