Otomatik Kontrol Türk Millî Komitesi Ulusal Toplantısı (TOK 2017)

21-23 Eylül 2017 Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Yerleşkesi

Bildiri Konuları

Kontrol Teorisi ve Yöntemleri

 • Doğrusal Kontrol Sistemleri
 • Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri
 • Optimal Kontrol
 • PID Kontrol
 • Gürbüz Kontrol
 • Ayrık Zamanlı Kontrol Sistemleri
 • Model Öngörülü Kontrol
 • Kayan Kipli Kontrol
 • Uyarlamalı Kontrol Sistemleri
 • Akıllı Kontrol Sistemleri
 • Zaman Gecikmeli Sistemler ve Kontrolü
 • Kesirli Dereceli Sistemler ve Kontrolü
 • Sonsuz Boyutlu Sistemler ve Kontrolü
 • Kaotik Sistemler ve Kontrolü
 • Çok-Girişli Çok-Çıkışlı Sistemler ve Kontrolü
 • Hibrit Kontrol Sistemleri
 • Anahtarlamalı Sistemler
 • Zamanla Değişen Sistemler ve Kontrolü
 • Gözleyici Tabanlı Kontrol

Sistem Modelleme, Optimizasyon ve Kontrol

 • Zeki Sistemlere Dayalı Yöntem ve Algoritmalar
 • Optimizasyon Modelleme ve Kontrol Uygulamaları
 • Makine Öğrenmesi Tabanlı Kontrol
 • Evrimsel ve Sezgisel Optimizasyon ile Kontrol
 • Oyun Teorisi Tabanlı Kontrol
 • Dinamik Oyun Teorisi
 • Yapay Sinir Ağları ile Modelleme ve Kontrol
 • Bulanık Mantık Tabanlı Kontrol
 • Yönetim ve Üretimde Modelleme ve Optimizasyon

Ulaşım Teknolojileri

 • Raylı Sistemler ve Kontrolü
 • Otomotiv Sistemleri ve Kontrolü
 • Ayrık Olay Sistemleri
 • Ulaştırma Sistemlerinde Kontrol
 • Akıllı Ulaşım Sistemleri
 • Emniyetli Kontrol Sistemleri
 • Çok-Araçlı Sistemler

Kontrol Eğitimi

 • Kontrol Eğitiminde İnternet ve e-Öğrenme
 • Sanal ve Uzaktan Lab. Eğitimi ve Araçları
 • Tele-operasyon ve Bağımsız Öğrenme
 • Kontrol Eğitimi için Açık Kaynaklar
 • Kontrol Eğitiminde Üniversite-Sanayi İşbirliği
 • Kontrol Eğitiminde Sanal Gerçeklik
 • Müfredat, Uluslararası Programlar ve Sosyal Boyut

Ağ Tabanlı Kontrol Sistemleri

 • Ağ Kontrolü
 • Kooperatif Kontrol
 • Konsensüs Kontrol
 • Ağ Üzerinden Kontrol
 • Eşzamanlama
 • Eşgüdümleme

Robotik Sistemler

 • Robotik Manipülatör Kontrolü
 • Mobil (Gezgin) Robotlar
 • Seri ve Paralel Robotlar
 • İnsansı Robotlar
 • Mikro ve Nano Robotlar
 • Sürü Zekâsı ve Sosyal Robotlar
 • Medikal Robotlar
 • Haptik (Dokunsal) Sistemler
 • Otonom (Özerk) ve Zeki Robotlar
 • Biyolojiden Esinlenmiş Robotlar
 • Fiziksel İnsan – Robot Etkileşimi
 • Çoklu Gövde Sistemlerinin Kontrolü
 • Prostetik Robot Tasarımı ve Kontrolü
 • Rehabilitasyon Robotları
 • Görme Tabanlı Kontrol Sistemleri

Enerji Sistemleri

 • Enerji ve Güç Sistemlerinin Kontrolü
 • Akıllı Şebekelerde Optimizasyon (Eniyileme) ve Kontrol
 • Enerji Sistemlerinde Modelleme ve Kestirim
 • Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde Kontrol

Otomasyon

 • Endüstriyel Otomasyon Sistemleri
 • Enerji Sistemlerinde Otomasyon
 • SCADA Sistemleri
 • Bina Otomasyonu
 • Hastane Otomasyonu
 • Ulaşım Sistemlerinde Otomasyon

Kontrol Uygulamaları

 • İnsansız Araçların Kontrolü
 • Deniz Araçlarının Kontrolü
 • Uçuş Dinamiği ve Kontrolü
 • Güdümlü Sistemler
 • Makine Dinamiği ve Kontrolü
 • Biyomedikal Sistemler ve Uygulamaları
 • Gömülü Sistemlerde Kontrol Uygulamaları
 • MEMS için Kontrol Uygulamaları
 • Gürültü ve Titreşim Kontrolü

Kontrol Sistem Dinamiği ve Analizi

 • Sistem Dinamiği ve Analizi
 • Kararlılık ve Kararlılaştırma
 • Tahmin ve Kestirim Algoritmaları
 • Teknik Süreçlerde Arıza Tespiti ve İzleme
 • Arıza Kestirim Temelli Kontrol
 • Zaman Gecikmeli Sistemlerin Analizi

Süreç Denetimi

 • Biyolojik Süreçlerin Kontrolü
 • Çevre ve Arıtma Sistemlerinin Kontrolü
 • Isıl Sistemler ve Kontrolü
 • Hidrolik ve Pnömatik Kontrol Sistemleri
 • Kimyasal Süreçlerin Kontrolü
 • Değişken Empedanslı Sistemlerin Kontrolü